ระบบการทำงานของผมจะเป็นดังนี้ครับ

1. ติดต่อผมได้ทั้งทางโทรศัพท์, email, Line, Facebook message ด้วยช่องทางทีคุณถนัด

blog-7-550x366.png

2. เล่าถึงความต้องการเบื้องต้นของคุณ ว่าอยากทำ web site แบบไหน เช่น เพื่อช่วยเสริมการโฆษณา-ประชาสัมพันธ์, สร้างเป็น web ส่วนตัวเพื่อเขียน blog, ทำเป็น community เพื่อการพบปะพูดคุยกัน, เพื่อการขายของ, ฯลฯ อื่นๆ อีกมากมาย บางท่านอาจอธิบายไม่ถูก แต่มีหน้าตา web site ที่ประทับใจ อยากได้ concept คล้ายๆ กัน อันนี้ผมจะออกแบบหน้าตาให้ใหม่ ให้เข้ากับบุคคลิกหรือแนวทางของคุณแทนครับ

3. Feature หรือความสามารถต่างๆ ของ web site ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะมาคุยกันในรายละเอียดด้วย 

4. ทีนี้ผมจะไปออกแบบหน้าตาบางส่วน เรียกว่าเป็น mock up เป็นแบบจำลอง แล้วนำมาคุยกับคุณ เพื่อการทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยากปรับเปลี่ยนหน้าตาแบบเมื่อไหน เราจะว่ากันที่ mock up นี้ ก่อนจะสร้าง web ตัวจริง (ลูกค้าบางรายให้ส่งทาง email หรือทาง LIne ก็มีครับ สะดวกรวดเร็วดี)

KMS.jpg  Screen Shot 2559-05-22 at 9.34.30.png  HomePage.jpg

5. ถ้าคุณต้องการให้ผมจดทะเบียน domain หรือชื่อพวก .com, .net, .co.th หรืออื่นๆ รวมไปถึงพื้นที่ในการนำข้อมูล web ไปวางไว้บน server (ที่เรียกกันว่า Hosting) ก็บอกมาด้วยครับ จะได้วางแผนงานไปพร้อมๆ กัน

6. หลังจากตกลงในรูปแบบหน้าตา, feature ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ผมก็จะเริ่มทำการออกแบบ web site ให้คุณ ระยะเวลาขึ้นกับความง่าย-ความซับซ้อน

web_design_1.jpg

7. เมื่อผมสร้าง web site เรียบร้อยแล้ว ก็จะนำข้อมูลทั้งหมดขึ้น server เพื่อทดสอบการทำงานให้เรียบร้อย

เอ๊ะ แล้วราคาและการเรียกเก็บเงิน ที่ตอนไหนล่ะ?

ส่วนมากแล้วผมจะคุยราคาในขั้นตอนที่ 3 ครับ หลังจากที่คุณได้เล่าคามต้องการทั้งหมดให้ผมฟัง

สำหรับการเรียกเก็บเงิน ผมจะเรีกค่ามัดจำบางส่วนก่อนการทำ mock up แล้วค่อยชำระส่วนที่เหลือเมื่อ web site ของคุณทำงานได้เรียบร้อยแล้ว

อาจดูว่าเยอะ หลายข้อจัง  แต่เราทำตามแนวนี้จะช่วยลดปัญหาความเข้าใจที่ไม่ตรงกันได้มากเลยครับ